Termenii și condițiile
Prin completarea și semnarea solicitării
îmi exprim acordul ca datele cu caracter personal incluse
în acest formular să fie prelucrate de BDC Creative SRL
în scopul obținerii unei consultații în condițiile prevederilor
Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor
cu caracter personal, a carei prevederi îmi sunt cunoscute.